Repræsentantskabet

Darum Kultur- og Fritidscenters ledes af Repræsentantskabet, som består af følgende antal personer, udpeget af nedenstående foreninger, nævn, råd samt skole:

Darum Idrætsforening: 8 repræsentanter
Darum Børneby: 4 repræsentanter.
Darum Lokalråd: 2 repræsentanter
FDF: 2 repræsentanter
Jagtforeningen: 2 repræsentanter
Darum Menighedsråd: 2 repræsentanter
Darum Støtteforening: 4 repræsentanter
Darum Motion: 2 repræsentanter
Darum Sognearkiv: 2 repræsentanter