Formål med Darum Kultur- og Fritidscenter:

Darum Kultur- og Fritidscenters formål er at drive centret som ramme om fritidsaktiviteter af idrætslig, oplysende og kulturel art, herunder afholdelse af stævner, møder, kurser, fester, etc. Fritidscentret må anvendes som samlingssted for foreninger i området.

Vores vision:

At opbygge en driftssikker økonomi, så centerets fremtidige eksistens og udvikling sikres igennem udarbejdede og til stadighed reviderede handlingsplaner.

Der vil være fokus på og iværksættelse af nye indtægtsskabende forretningsområder i overensstemmelse med centerets serviceniveau og aktuelle faciliteter.