MAD TIL FESTEN

SKAL FESTEN HOLDES i HALLEN?

MAD PÅ MANGE MÅDER

TAG EN SNAK MED
HALBESTYRER ANETTE MØLLER
DKF@DARUMKF.DK – T: 75 17 93 10

MAD UD AF HUSET

SKAL FESTEN HOLDES HJEMME?

GRILL

Åbningstider
Mandag, torsdag og søndag   17 – 20

UGENS RET

Du kan købe “ugens ret” om søndagen

FÆLLESSPISNING

Tre gange om året spiser Darums beboere sammen.