MAD TIL FESTEN

SKAL FESTEN HOLDES i HALLEN?

MAD PÅ MANGE MÅDER

TAG EN SNAK MED
HALBESTYRER ANETTE MØLLER
DKF@DARUMKF.DK – T: 75 17 93 10

MAD UD AF HUSET

SKAL FESTEN HOLDES HJEMME?

GRILL

Grillen har lukket for sæsonen
Den åbner igen til efteråret 2019

 

 

UGENS RET

Du kan købe “ugens ret” om søndagen

FÆLLESSPISNING

Tre gange om året spiser Darums beboere sammen.