MAD TIL FESTEN

SKAL FESTEN HOLDES i HALLEN?

MAD PÅ MANGE MÅDER

TAG EN SNAK MED
HALBESTYRER ANETTE MØLLER
DKF@DARUMKF.DK – T: 75 17 93 10

MAD UD AF HUSET

SKAL FESTEN HOLDES HJEMME?

GRILL

Åbningstider
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag    8 – 12 og 17 – 20
Fredag 8 -12
Lørdag lukket
Søndag 17 – 21

UGENS RET

Du kan købe “ugens ret” om søndagen

FÆLLESSPISNING

Tre gange om året spiser Darums beboere sammen.