MAD TIL FESTEN

SKAL FESTEN HOLDES i HALLEN?

MAD PÅ MANGE MÅDER

TAG EN SNAK MED
HALBESTYRER ANETTE MØLLER
DKF@DARUMKF.DK – T: 75 17 93 10

MAD UD AF HUSET

SKAL FESTEN HOLDES HJEMME?

GRILL

Grillen har åbent:

Søndag, mandag og torsdag fra kl 17.00 til 19.30
Du kan bestille på tlf. 20 40 43 44

 

UGENS RET

Du kan købe “ugens ret” om søndagen

FÆLLESSPISNING

Tre gange om året spiser Darums beboere sammen. Næste gang søndag 9. december kl 17.30